Op 31 maart 2020 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een korte toelichting gegeven op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Zoals eerder aangegeven is de regeling ingericht voor werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten.

Koolmees gaf aan dat de regeling is gericht op het beschermen van de gezondheid, de banen en inkomens van werknemers. Om te voorkomen dat de economie niet tot stilstand komt, neemt de overheid tot 90% van de loonkosten over voor bedrijven die tenminste 20% omzetverlies verwachten. De tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De overheid heeft ervoor gekozen de regeling niet sectorspecifiek te maken zodat deze eenvoudig en snel uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt wel een uitdrukkelijk moreel verzoek gedaan op ondernemers om alleen als het niet anders kan, gebruik te maken van de regeling.

In beginsel worden– afhankelijk van het omzetverlies – de loonkosten tot 90% overgenomen. Hier geldt echter wel een maximale vergoeding van 9.538 euro per maand per werknemer. Om de loonsom te bepalen, wordt er gekeken naar de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst.

Naast de salarissen van vaste werknemers worden ook – anders dan bij de eerdere werktijdverkorting – de salarissen van flexwerkers meegenomen in de vergoeding.

Om te bepalen of er sprake is van omzetverlies moet gekeken worden naar de omzetcijfers van 2019. De totale omzet moet door vier gedeeld worden en vergeleken worden met de verwachte omzet van de periode maart-april-mei 2020. Als er een daling blijkt van tenminste 20% kan er aanspraak gemaakt worden op de regeling. Bedrijven die pas later de negatieve gevolgen ondervinden, kunnen ervoor kiezen deze referteperiode één of twee maanden later van start te laten gaan.

Uiteraard houdt het kabinet de uitwerking van de maatregel in de gaten en stuurt waar nodig bij.

Het UWV gaat deze maatregelen uitvoeren en heeft hiervoor een een aparte pagina ingericht waar de aanvraag eenvoudig ingediend kan worden. De aanvraagperiode loopt vooralsnog tot en met 31 mei 2020. Ongeveer twee tot vier weken later wordt de eerste voorschotbetaling verricht – 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

Let wel, de werkgever moet binnen 24 weken na de einddatum van de regeling, vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor is een verklaring van een accountant vereist, waarmee een eindafrekening plaatsvindt.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in? 

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. 
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. 
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. 
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies; 
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden; 
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020; 
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt: 
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; 
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. 
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. 
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling. 

Meer hulp nodig?

Onze professionals staan klaar om te helpen

Juridisch contact
Financieel contact
Operationeel contact