Finance2020-04-08T09:33:16+00:00

Financiële hulp

Goede financiën zijn in tijden van crisis belangrijker dan ooit.
Op deze pagina tips om je financiën onder controle te houden.

Financieel contact
Ga naar EIFFEL
Neem contact op

Meest gelezen

Financiële vragen

Hebben we sturing en beheer op in- en uitgaande geldstromen?2020-03-26T10:55:37+00:00

Volledige, juiste en tijdige informatievoorziening is cruciaal! Zorg voor dagelijkse updates en scherp het financiële beleid in je organisatie waar nodig aan. Scenario’s helpen om beter grip te krijgen op toekomstige geldstroombewegingen.

Hoe kan ik meer halen uit betere sturing op werkkapitaal?2020-03-26T11:21:10+00:00

Bespreek betaaltermijnen met klanten en leveranciers. Leg meer nadruk op de doorloopsnelheid van voorraden en je voorraadstanden om meer cash vrij te maken. Wees kritisch op de verhouding tussen je cashpositie en kortlopende schulden: dit is het moment om verder te optimaliseren!

Wat vraagt goed debiteurenbeheer in deze tijd?2020-03-26T10:47:47+00:00

Besteed voldoende aandacht aan je klant: leer deze kennen. Zorg voor heldere interne procedures die netjes worden opgevolgd. Het is een bijzondere tijd: toon begrip, maar leg ook goed vast.

Hoe verbeter ik in deze tijd de huidige en toekomstige liquiditeitspositie?2020-03-26T10:47:10+00:00

Krijg een goed beeld van de ontwikkeling van je kernactiviteiten en werkkapitaal. Wees creatief in het vinden van verbeterpotentieel. Doe dat niet alleen, maar haak relevante externe partijen hierbij aan!

Heb ik een goed inzicht in de huidige liquiditeitspositie en -forecast?2020-03-26T10:53:14+00:00

Volg de bewegingen van je klanten, leveranciers en human capital goed. Krijg grip op je dagelijkse liquiditeitspositie, maar werk ook scenario’s uit voor de langere termijn. Stem goed af met je stakeholders!